زونکن فانتزی A4 تیگل دار لبه فلز

۶۰.۰۰۰ تومان

دارای 16 رنگ

 • سایز: A4
 • جنس روکش: فانتزی
 • تیگل دار
 • لبه فلز

زونکن کتان A4 تیگل‌دار لبه فلز

۶۵.۰۰۰ تومان

دارای 16 رنگ

 • سایز: A4
 • جنس روکش: کتان
 • تیگل دار
 • لبه فلز

زونکن فانتزی A4 معمولی

۵۵.۰۰۰ تومان

دارای 16 رنگ

 • سایز: A4
 • جنس روکش: روکش خارجی PVC

زونکن فانتزی A5 تیگل دار لبه فلز

۶۰.۰۰۰ تومان

دارای 16 رنگ

 • سایز: A5
 • جنس روکش: فانتزی
 • تیگل دار
 • لبه فلز

زونکن فانتزی A5 معمولی

۵۵.۰۰۰ تومان

دارای 16 رنگ

 • سایز: A5
 • جنس روکش: روکش خارجی PVC