طلق پرس 110*80 میلی متر 150 میکرون

تومان65.000
 • ابعاد: 110*80 میلی متر
 • نوع : طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: 100 برگ
 • ویژگی ها: 150 میکرون

طلق پرس 120*90 میلی متر 150 میکرون

تومان90.000
 • ابعاد: 120*90 میلی متر
 • نوع : طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: 100 برگ
 • ویژگی ها: 150 میکرون

طلق پرس سایز A4 میکرون ۱۵۰

تومان325.000
 • ابعاد کاغذ: ۰٫۱۵۰*۲۹*۲۱ سانتی متر
 • نوع کاغذ: طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: ۱۰۰ برگ
 • ویژگی ها: ۱۵۰ میکرون

طلق پرس سایز A4 میکرون 125

تومان260.000
 • ابعاد کاغذ: 0.125*29*21 سانتی متر
 • نوع کاغذ: طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: 100 برگ
 • ویژگی ها: 125 میکرون

طلق پرس سایز A3 میکرون ۱۵۰

تومان635.000
 • سایز: A3
 • نوع کاغذ: طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: ۱۰۰ برگ
 • ویژگی ها: ۱۵۰ میکرون

طلق پرس 90*60 میلی متر 150 میکرون

تومان55.000
 • ابعاد: 90*60 میلی متر
 • نوع : طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: 100 برگ
 • ویژگی ها: 150 میکرون

طلق پرس سایز A3 میکرون 125

تومان530.000
 • سایز: A3
 • نوع کاغذ: طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: 100 برگ
 • ویژگی ها: 125 میکرون

طلق پرس سایز A5 میکرون 125

تومان145.000
 • ابعاد کاغذ: A5
 • نوع کاغذ: طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: 100 برگ
 • ویژگی ها: 125 میکرون

طلق پرس 100*60 میلی متر 150 میکرون

تومان50.000
 • ابعاد: 100*60 میلی متر
 • نوع : طلق لمینت براق
 • تعداد برگ: 100 برگ
 • ویژگی ها: 150 میکرون