لیبل کاغذی 35*25 سه ردیفه 6000 عددی

تومان211.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 35 * 25 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 6000 عدد
 • تعداد ردیف: 3 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 31*21 سه ردیفه 6000 عددی

تومان162.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 31 * 21 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 6000 عدد
 • تعداد ردیف: 3 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل PVC جواهر دم شیشه ای

تومان125.000
 • رنگ: سفید و قسمت پایین شیشه‌ای
 • جنس: pvc
 • ابعاد: ۴۵*۱۱ میلیمتر
 • تعداد در هر رول: ۱۰۰۰عدد
 • تعداد ردیف: ۱ ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 40*20 تک ردیفه 2000 عددی

تومان66.000
 • رنگ : سفید
 • جنس : کاغذی
 • ابعاد : 40 × 20 میلیمتر
 • تعداد در هر رول : 2000 عدد
 • ریبون های سازگار : وکس ، وکس رزین

لیبل کاغذی 25*35 تک ردیفه 2000 عددی

تومان70.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 25*35 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 2000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 45*30 دو ردیفه 4000 عددی

تومان209.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 45*30 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 4000 عدد
 • تعداد ردیف: 2 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 30*20 سه ردیفه 6000 عددی

تومان150.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 30 * 20 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 6000 عدد
 • تعداد ردیف: 3 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 55*50 تک ردیفه 1000 عددی

تومان102.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 55*50 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 1000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 50*50 دو ردیفه 2000 عددی

تومان185.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 50*50 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 2000 عدد
 • تعداد ردیف: 2 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 40*20 دو ردیفه 4000 عددی

تومان131.000
 • رنگ : سفید
 • جنس : کاغذی
 • ابعاد : 40 × 20 میلیمتر
 • تعداد در هر رول : 4000 عدد
 • ریبون های سازگار : وکس ، وکس رزین

لیبل کاغذی 100*80 تک ردیفه 1000 عددی

تومان283.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 100*80 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 1000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 90*46 تک ردیفه 1000 عددی

تومان150.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 75*50 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 2000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی ۱۲۵*۹۵ تک ردیفه ۵۰۰ عددی

تومان207.000

لیبل کاغذی ۱۲۵*۹۵ تک ردیفه ۵۰۰ عددی

 • رنگ : سفید
 • جنس : گلاسه کاغذی
 • ابعاد : ۹۵ × ۱۲۵ میلیمتر
 • تعداد در هر رول : ۵۰۰ عدد
 • تعداد ردیف: ۱ ردیف
 • ریبون های سازگار : وکس ، وکس رزین

لیبل کاغذی 150*100 تک ردیفه 400 عددی

تومان208.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 150*100 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 400 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 100*100 تک ردیفه 1000 عددی

تومان350.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 100*100 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 1000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 200*100 تک ردیفه 500 عددی

تومان345.000
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 200*100 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 500 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین