نمایش 1–12 از 52 نتیجه

لیبل PVC جواهر دم شیشه ای

۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید و قسمت پایین شیشه‌ای
 • جنس: pvc
 • ابعاد: ۴۵*۱۱ میلیمتر
 • تعداد در هر رول: ۱۰۰۰عدد
 • تعداد ردیف: ۱ ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 35*25 سه ردیفه 6000 عددی

۱۹۲.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 35 * 25 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 6000 عدد
 • تعداد ردیف: 3 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 31*21 سه ردیفه 6000 عددی

۱۴۷.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 31 * 21 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 6000 عدد
 • تعداد ردیف: 3 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 40*20 تک ردیفه 2000 عددی

۶۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ : سفید
 • جنس : کاغذی
 • ابعاد : 40 × 20 میلیمتر
 • تعداد در هر رول : 2000 عدد
 • ریبون های سازگار : وکس ، وکس رزین

لیبل کاغذی 25*35 تک ردیفه 2000 عددی

۶۵.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 25*35 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 2000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 45*30 دو ردیفه 4000 عددی

۱۹۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 45*30 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 4000 عدد
 • تعداد ردیف: 2 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 30*20 سه ردیفه 6000 عددی

۱۳۷.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 30 * 20 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 6000 عدد
 • تعداد ردیف: 3 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 34*15 سه ردیفه 6000 عددی

۱۲۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 34*15میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 2000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 75*40 تک ردیفه 2000 عددی

۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 55*40 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 500 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 55*50 تک ردیفه 1000 عددی

۹۲.۵۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 55*50 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 1000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 90*46 تک ردیفه 1000 عددی

۱۳۷.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 75*50 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 2000 عدد
 • تعداد ردیف: 1 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین

لیبل کاغذی 50*50 دو ردیفه 2000 عددی

۱۸۵.۰۰۰ تومان
 • رنگ: سفید
 • جنس: کاغذی
 • ابعاد: 50*50 میلیمتر
 • تعداد در هر رول: 2000 عدد
 • تعداد ردیف: 2 ردیف
 • ریبون‌های سازگار: وکس، وکس رزین، رزین