باتری کتابی ولف سوپر هوی دیوتی

تومان30.000
 • تعداد در کارتن: 120 عدد
 • کارت 1 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی

باتری نیم قلمی زتاسل Zettacell Super Heavy Duty

تومان6.500
 • تعداد در کارتن: 288 عدد
 • تعداد باتری در هر بسته : ۲ عدد
 • نوع باتری : Super Heavy Duty AAA
 • ولتاژ باتری : 1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد : ندارد
 • تکنولوژی باتری : روی-کربن
 • کاربرد باتری : ساعت،ریموت کنترل،چراغ قوه و سایر وسایل مشابه

باتری قلمی 4 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی شیرینگ

تومان17.500
 • تعداد در کارتن: 200 عدد
 • شیرینگ 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 10 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری نیم قلمی زتاسل Zettacell Ultra Alkaline

تومان15.000
 • تعداد در کارتن: 288 کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : ۲ عدد
 • نوع باتری : Ultra Alkaline AAA
 • ولتاژ باتری : 1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد : ندارد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین

باتری نیم قلمی 2 عددی ولف سوپر هوی دیوتی

تومان12.000
 • تعداد در کارتن: 192 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 16 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AAA

باتری نیم قلمی ۲ عددی موربیت سوپر هوی دیوتی

تومان12.000
 • تعداد در کارتن: ۱۹۲ عدد
 • کارتی ۲ عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : ۱۶ عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AAA

باتری قلمی 4 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی

تومان20.000
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • کارت 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری نیم قلمی 4 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی شیرینگ

تومان17.500
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • شیرینگ 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AAA

باتری بزرگ ولف آلکالاین

تومان0
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
 • تعداد باتری در هر بسته : 6 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین

باتری قلمی 4 عددی ولف آلکالاین

تومان60.000
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • کارت 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین AA

باتری نیم قلمی 2 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی شیرینگ

تومان9.500
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • شیرینگ 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AAA

باتری نیم قلمی 4 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی

تومان20.000
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • کارت 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AAA

باتری قلمی 2 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی شیرینگ

تومان9.500
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • شیرینگ 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری قلمی 2 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی

تومان12.000
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری نیم قلمی شارژی 2 عددی ولف

تومان56.206
 • تعداد در کارتن: 168 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 14 عدد
 • نوع باتری : Rechargeable AAA
 • قابلیت شارژ مجدد : دارد

باتری قلمی شارژی 2 عددی ولف

تومان80.644
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • نوع باتری : Rechargeable AA
 • قابلیت شارژ مجدد : دارد