باتری قلمی 4 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی شیرینگ

تومان17.500
 • تعداد در کارتن: 200 عدد
 • شیرینگ 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 10 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری قلمی 4 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی

تومان20.000
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • کارت 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری قلمی 4 عددی ولف آلکالاین

تومان60.000
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • کارت 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین AA

باتری قلمی 2 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی شیرینگ

تومان9.500
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • شیرینگ 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری قلمی 2 عددی موربیت سوپر هوی دیوتی

تومان12.000
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری قلمی شارژی 2 عددی ولف

تومان80.644
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • نوع باتری : Rechargeable AA
 • قابلیت شارژ مجدد : دارد

باتری قلمی 2 عددی ولف سوپر هوی دیوتی

تومان12.000
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری قلمی 4 عددی ولف سوپر هوی دیوتی

تومان20.000
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • کارت 4 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : سوپر هوی دیوتی AA

باتری متوسط ولف آلکالاین

تومان100.000
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • تعداد باتری در هر بسته : 6 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین

باتری کتابی ولف آلکالاین

تومان66.500
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • کارت 1 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 12 عدد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین

باتری ریموتی 23A ولف آلکالاین

تومان21.500
 • تعداد در کارتن: 100 عدد
 • کارت 1 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 10 عدد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین

باتری ریموتی 27A ولف آلکالاین

تومان21.500
 • تعداد در کارتن: 160 عدد
 • کارت 1 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 40 عدد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین

باتری قلمی 2 عددی ولف آلکالاین

تومان33.000
 • تعداد در کارتن: 216 عدد
 • کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : 18 عدد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین AA

باتری قلمی زتاسل Zettacell Super Heavy Duty

تومان6.500
 • تعداد در کارتن: 288 عدد
 • تعداد باتری در هر بسته : ۲ عدد
 • نوع باتری : Super Heavy Duty AA
 • ولتاژ باتری : 1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد : ندارد
 • تکنولوژی باتری : روی-کربن
 • کاربرد باتری : ساعت،ریموت کنترل،چراغ قوه و سایر وسایل مشابه

باتری قلمی زتاسل Zettacell Ultra Alkaline

تومان15.000
 • تعداد در کارتن: 288 عدد کارت 2 عددی
 • تعداد باتری در هر بسته : ۲ عدد
 • نوع باتری : Ultra Alkaline AA
 • ولتاژ باتری : 1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد : ندارد
 • تکنولوژی باتری : آلکلاین
 • کاربرد باتری : اسباب بازی،دوربین،وسایل دیجیتال و سایر وسایل مشابه