تونر شارژ اچ پی 1320 و 2035 یک کیلوگرمی

تومان450.000

تونر شارژ اچ پی 2035-1320 با کارتریج های 12A – 42A – 49A –  80A – 05A – 15A – 16A – 53A – 64A –  90A سازگاری کامل دارد. کیفیت این پودر تونر بالا بوده و از نوع Grade A می باشد. ظرف این محصول حاوی 1000 گرم پودر تونر خالص و با کیفیت می باشد.

تونر شارژ اچ پی 1005 و 1006 یک کیلوگرمی

تومان550.000

تونر شارژ اچ پی 1005-1006 با کارتریج های 85a – 79a – 35a – 36a – 12a – 78a – 83a – 92a  سازگاری کامل دارد. کیفیت این پودر تونر بالا بوده و از نوع Grade A می باشد. ظرف این محصول حاوی 1000 گرم پودر تونر خالص و با کیفیت می باشد.