چیپست کارتریج زیراکس Xerox 3150

تومان200.000

چیپست کارتریج زیراکس Xerox 3150، برای دستگاه Xerox 3150 که با کارتریج 109R00746/747 هماهنگ هست، تولید و استفاده می شود.

چیپست کارتریج زیراکس Xerox 3250

تومان200.000

چیپست کارتریج زیراکس Xerox 3250، مناسب دستگاه Xerox 3250MFP تولید و استفاده می شود.