کارتریج تونر زیراکس 5890-5865-5875- Xerox 006R01552

تومان3.350.000

رنگ تونر: سیاه
عملکرد صفحه: 110,000 صفحه A4 در پوشش 5٪
مورد استفاده در دستگاه های: Xerox WorkCentre 5875، 5865، 5890
وزن: 1،0 کیلوگرم

کارتریج درام زیراکس 420-415 فابریک

تومان5.650.000
 • کارتریج تونر زیراکس مخصوص دستگاه های زیراکس
 • مدل های سازگار
 • زیراکس 420-WorkCentre 415
 • پارت نامبر: Xerox 101R00023
 • تعداد عملکرد تخمینی: 27000

کارتریج تونر زیراکس 5945 و 5955 Xerox 006R01606

تومان3.350.000

رنگ تونر: سیاه
عملکرد صفحه: 62000 صفحه A4 در پوشش 5٪
مورد استفاده در دستگاه های: Xerox WorkCentre 5945، 5955
وزن: 1،0 کیلوگرم

تونر طرح زیراکس 5016 و 5020 Xerox 106R01277

تومان550.000
 • مناسب برای مدل های: Xerox WorkCentre 5020 و Xerox WorkCentre 2016
 • رنگ: مشکی
 • تعداد چاپ در وسعت ۵% : تا ۹۰۰۰ برگ

کارتریج درام زیراکس 5955-5945 فابریک

تومان7.800.000
 • کارتریج تونر زیراکس مخصوص دستگاه های زیراکس
 • مدل های سازگار
 • زیراکس 5955-5945 WorkCentre
 • پارت نامبر: Xerox 013R00675
 • تعداد عملکرد تخمینی: 200,000

کارتریج درام زیراکس 5024-5021-5019 فابریک

تومان7.600.000
 • کارتریج تونر زیراکس مخصوص دستگاه های زیراکس
 • مدل های سازگار
 • زیراکس 5024-5021-5019 WorkCentre
 • پارت نامبر: Xerox 013R00670
 • تعداد عملکرد تخمینی: 80,000

کارتریج درام زیراکس 5325-5330-5335 فابریک

تومان9.000.000
 • کارتریج تونر زیراکس مخصوص دستگاه های زیراکس
 • مدل های سازگار
 • زیراکس 5325-5330-5335 WorkCentre
 • پارت نامبر: Xerox 013R00591
 • تعداد عملکرد تخمینی: 96,000

کارتریج درام زیراکس 5890-5875 فابریک

تومان8.300.000
 • کارتریج تونر زیراکس مخصوص دستگاه های زیراکس
 • مدل های سازگار
 • زیراکس WorkCentre  5655, 5740, 5790, 5855 و …
 • پارت نامبر: Xerox 113R00673
 • تعداد عملکرد تخمینی: 11000

کارتریج درام زیراکس 5020-5016 فابریک

تومان6.450.000
 • کارتریج تونر زیراکس مخصوص دستگاه های زیراکس
 • مدل های سازگار
 • زیراکس 5020-WorkCentre 5016
 • پارت نامبر: Xerox 101R00432
 • تعداد عملکرد تخمینی: 22000

کارتریج تونر زیراکس Xerox 006R01179 / C118-M118-M118I

تومان1.520.000

رنگ تونر: سیاه
عملکرد صفحه: 11000  صفحه A4 در پوشش 5٪
مورد استفاده در دستگاه های: Xerox WorkCentre c118، m118، m118i
وزن: 1،0 کیلوگرم

کارتریج تونر زیراکس 5675-275- Xerox 006R1146

تومان3.350.000

رنگ تونر: سیاه
عملکرد صفحه: 110,000 صفحه A4 در پوشش 5٪
مورد استفاده در دستگاه های: Xerox WorkCentre 275، 5675، 245
وزن: 1،0 کیلوگرم

کارتریج تونر زیراکس 5024-5021-5019- Xerox 006R01573N

تومان1.580.000

رنگ تونر: سیاه
عملکرد صفحه: 62000 صفحه A4 در پوشش 5٪
مورد استفاده در دستگاه های: Xerox WorkCentre 5021 ،5019، 5024
وزن: 1،0 کیلوگرم

کاتریج تونر زیراکس Xerox 006R01513 cartridge

تومان3.250.000

قیمت هر رنگ
نوع: تراشه کارتریج
شماره مدل: 7830-8035/7545/7556/Xerox WorkCentre 7525/7530/7535
تعداد رنگ: چهار رنگ

تونر فابریک زیراکس 5016 و 5020 Xerox 106R01277

تومان750.000

مناسب برای مدل های: Xerox WorkCentre 5020 و Xerox WorkCentre 2016

رنگ: مشکی

تعداد چاپ در وسعت ۵% : تا ۹۰۰۰ برگ

ساخت: ژاپن