نمایش 1–12 از 20 نتیجه

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۶ بسته ۱۲۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۶ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۴۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۲۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۲۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۲ بسته ۲۰۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۲ می باشد. بیشترین ظرفیت ۸۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۲۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۷۵۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۴ بسته ۱۵۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۴ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۱۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۵۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۱۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۸ بسته ۱۰۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۸ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۷۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۳۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۸ بسته ۴۰۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۸ می باشد. بیشترین ظرفیت ۳۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۴۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۴۵۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۳۵ بسته ۵۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۳۵ می باشد. بیشترین ظرفیت ۳۳۰  برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۵۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۳۱۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۲۵ بسته ۸۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۲۵ می باشد. بیشترین ظرفیت ۲۴۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۶۰  عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۲۲۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۲۰ بسته ۱۰۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۲۰ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۹۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۸۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۴۵ بسته ۳۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۴۵ می باشد. بیشترین ظرفیت ۴۳۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۳۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۵۵۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۰ بسته ۲۵۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۰ می باشد. بیشترین ظرفیت ۵۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۲۵۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۶۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۴۰ بسته ۳۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۴۰  می باشد. بیشترین ظرفیت ۳۸۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۳۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۴۹۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۳۰ بسته ۶۰ عددی

تماس بگیر
فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۳۰ می باشد. بیشترین ظرفیت ۲۸۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۶۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۲۶۵۰۰ تومان می باشد.