اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2L

۷.۰۵۰.۰۰۰ تومان۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
رسمی + 9% ارزش افزوده
غیر رسمی

سکنر دستی‌ای ویژن مدل Miwand 2Lامروزه اسکنرها در ثبت اسناد و مدارک کارایی بسزایی را ایفا می‌کنند که در اینجا می‌خواهیم با یکی از مدل‌ها آشنا شویم.