نمایش دادن همه 4 نتیجه

درام اچ پی 1005 HP 85A Drum

۴۲.۰۰۰ تومان

OPC Drum مخفف Organic Photo Conductor Drum به معنی استوانه رسانای تصویر طبیعی می باشد که در بازار ایران به عنوان درام شناخته می شود.

درام اچ پی ۱۰۱۰ HP 12A Drum

۴۲.۰۰۰ تومان

OPC Drum مخفف Organic Photo Conductor Drum به معنی استوانه رسانای تصویر طبیعی می باشد که در بازار ایران به عنوان درام شناخته می شود.

درام اچ پی 2035 HP 05A Drum

۴۶.۰۰۰ تومان

OPC Drum مخفف Organic Photo Conductor Drum به معنی استوانه رسانای تصویر طبیعی می باشد که در بازار ایران به عنوان درام شناخته می شود.

درام اچ پی 1320 HP 49A Drum

۴۶.۰۰۰ تومان

OPC Drum مخفف Organic Photo Conductor Drum به معنی استوانه رسانای تصویر طبیعی می باشد که در بازار ایران به عنوان درام شناخته می شود.