ریبون اپسون LQ300آی پلاس

۶۵.۰۰۰ تومان

ریبون اپسون LQ300 با بسیاری از دستگاه پرینتر های سوزنی اپسون و سایر برندها سازگار است که مهمترین آن Epson LQ300 می باشند.

ریبون اپسون LQ350 آی پلاس

۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

ریبون اپسون LQ350 با بسیاری از دستگاه پرینتر های سوزنی اپسون و سایر برندها سازگار است که مهمترین آن Epson LQ350 می باشند.