اسکنر اپسون مدل DS-530

۲۲.۸۱۶.۰۰۰ تومان
رسمی + 9% ارزش افزوده
غیر رسمی

اسکنر DS-530 اپسون یکی از اسکنرهای تخت شرکت Epson (اپسون) است. وضوح بسیار بالایی داشته و همچنین می‌تواند هرکاغذی را به شرطی که در اندازه‌ی دستگاه باشد اسکن کنند.

اسکنر اپسون مدل DS-1630

اسکنر DS-1630  از اسکنرهای تخت شرکت Epson (اپسون) است. وضوح بسیار بالایی دارد و  می‌تواند هرکاغذی را به شرطی که در اندازه‌ی دستگاه باشد اسکن کنند.

اسکنر اپسون مدل DS-870

۲۱.۳۶۰.۰۰۰ تومان
رسمی + 9% ارزش افزوده
غیر رسمی

اسکنر DS-870 اپسون یکی از اسکنرهای تخت شرکت Epson (اپسون) است. وضوح بسیار بالایی داشته و همچنین می‌تواند هرکاغذی را به شرطی که در اندازه‌ی دستگاه باشد اسکن کنند.

اسکنر اپسون مدل Perfection V19

۴.۳۲۱.۰۰۰ تومان
رسمی + 9% ارزش افزوده
غیر رسمی

اسکنر V19 یکی از اسکنرهای تخت شرکت اپسون است. وضوح بسیار بالایی داشته و همچنین می‌تواند هرکاغذی را به شرطی که در اندازه‌ی دستگاه باشد اسکن کنند.