دستگاه کپی توشیبا

دستگاه فتوکپی ۲۵۲۳A کمپانی توشیبا

تومان24.900.000

 ۱۸ ماه گارانتی معتبر

دستگاه فتوکپی در ابعاد ۵۷۵ × ۵۴۰ × ۴۰۲ mm و ۲۷ کیلوگرم وزن طراحی شده است. این دستگاه کپی سیاه و سفید توانایی چاپ ۲۳ برگ در دقیقه را دارد.درباره قابلیت ها و کارایی های فنی باید بگوییم که زمان گرم شدن دستگاه فتوکپی موردنظر حدودا ۱۸ ثانیه است.

دستگاه فتوکپی ۲۵۲۳AD کمپانی توشیبا

تومان44.900.000

 ۱۸ ماه گارانتی معتبر

دستگاه فتوکپی در ابعاد ۵۷۵ × ۵۴۰ × ۴۰۲ mm و ۲۷ کیلوگرم وزن طراحی شده است. این دستگاه کپی سیاه و سفید توانایی چاپ ۲۳ برگ در دقیقه را دارد.درباره قابلیت ها و کارایی های فنی باید بگوییم که زمان گرم شدن دستگاه فتوکپی موردنظر حدودا ۱۸ ثانیه است.

دستگاه فتوکپی ۲۳۰۹A کمپانی توشیبا

تومان37.900.000

دستگاه فتوکپی در ابعاد ۵۷۵ × ۵۴۰ × ۴۰۲ میلی متر و ۲۷ کیلوگرم وزن طراحی شده است. این دستگاه کپی سیاه و سفید توانایی چاپ ۲۵ برگ در دقیقه را دارد.درباره قابلیت ها و کارایی های فنی باید بگوییم که زمان گرم شدن دستگاه فتوکپی موردنظر حدودا ۱۸ ثانیه است که قابلیت اتصال به شبکه و فلش مموری را هم دارد.

دستگاه فتوکپی 2303A کمپانی توشیبا

تومان1.000

دستگاه فتوکپی در ابعاد 575 × 540 × 402 mm و 27 کیلوگرم وزن طراحی شده است. این دستگاه کپی سیاه و سفید توانایی چاپ 23 برگ در دقیقه را دارد.درباره قابلیت ها و کارایی های فنی باید بگوییم که زمان گرم شدن دستگاه فتوکپی موردنظر حدودا 18 ثانیه است.